کد مطلب : 66660 تاریخ مطلب : 1399/08/22
pic

درخصوص عدم رعايت فاصله گذاري اجتماعي و پروتکل هاي بهداشتي

نیمتا روزنامه های صبح کشور