کد مطلب : 33419 تاریخ مطلب : 1397/07/30 منبع : www.pooshakpardis.ir
pic

عملکرد ماهيانه اتحاديه 97/07

عملکرد ماهيانه اتحاديه پوشاک ، خرازان و رسته هاي زير مجموعه شهرستان پرديس ( مهر ماه سال 1397 )

لينک دانلود PDF :

نیمتا روزنامه های صبح کشور