کد مطلب : 29952 تاریخ مطلب : 1397/06/05 منبع : www.pooshakpardis.ir
pic

عملکرد ماهيانه اتحاديه 97/05

عملکرد ماهيانه اتحاديه پوشاک ، خرازان و رسته هاي زير مجموعه شهرستان پرديس ( مرداد ماه سال 1397 )

لينک دانلود PDF :

MOrdad Mah Sal 97.pdf

نیمتا روزنامه های صبح کشور