کد مطلب : 27561 تاریخ مطلب : 1397/04/07 منبع : www.pooshakpardis.ir
pic

عملکرد ماهيانه اتحاديه 97/03

عملکرد ماهيانه اتحاديه پوشاک ، خرازان و رسته هاي زير مجموعه شهرستان پرديس ( خرداد ماه سال 1397 )

لينک دانلود PDF :

Khordad Mah 1397.pdf

نیمتا روزنامه های صبح کشور