کد مطلب : 26351 تاریخ مطلب : 1397/02/23 منبع : www.pooshakpardis.ir
pic

عملکرد ماهيانه اتحاديه 97/01

عملکرد ماهيانه اتحاديه پوشاک ، خرازان و رسته هاي زير مجموعه شهرستان پرديس ( فروردين ماه سال 1397 )

لينک دانلود PDF :

Farvardin Mah 97.pdf

نیمتا روزنامه های صبح کشور