کد مطلب : 25055 تاریخ مطلب : 1396/11/05 منبع : http://www.pooshakpardis.ir/
pic

عملکرد ماهيانه اتحاديه 96/10

عملکرد ماهيانه اتحاديه پوشاک ، خرازان و رسته هاي زيرمجموعه شهرستان پرديس ( دي ماه سال 1396)

لينک دانلود PDF :

Dey Mah Sal 96.pdf

نیمتا روزنامه های صبح کشور