کد مطلب : 24982 تاریخ مطلب : 1396/10/09 منبع : http://www.pooshakpardis.ir/
pic

عملکرد ماهيانه اتحاديه 96/09

عملکرد ماهيانه اتحاديه پوشاک ، خرازان و رسته هاي زيرمجموعه شهرستان پرديس ( آذر ماه سال 1396)

لينک دانلود PDF :

Azar Mah Sal 96.pdf

نیمتا روزنامه های صبح کشور