کد مطلب : 23890 تاریخ مطلب : 1396/09/05 منبع : http://www.pooshakpardis.ir/
pic

عملکرد ماهيانه اتحاديه 96/08

عملکرد ماهيانه اتحاديه پوشاک ، خرازان و رسته هاي زيرمجموعه شهرستان پرديس ( آبان ماه سال 1396)

لينک دانلود Pdf :

Aban Mah Sal 96.pdf

نیمتا روزنامه های صبح کشور