کد مطلب : 23598 تاریخ مطلب : 1396/08/07 منبع : http://www.pooshakpardis.ir/
pic

عملکرد ماهيانه اتحاديه 96/07

عملکرد ماهيانه اتحاديه پوشاک ، خرازان و رسته هاي زيرمجموعه شهرستان پرديس ( مهر ماه سال 1396)

لينک دانلود PDF:

Mehr Mah 96.pdf

نیمتا روزنامه های صبح کشور