کد مطلب : 22265 تاریخ مطلب : 1396/07/17 منبع : http://www.pooshakpardis.ir/
pic

عملکرد ماهيانه اتحاديه 96/06

عملکرد ماهيانه اتحاديه پوشاک ، خرازان و رسته هاي زيرمجموعه شهرستان پرديس ( شهريور ماه سال 1396)

لينک دانلود Pdf :

Shahrivar Mah 96.pdf

نیمتا روزنامه های صبح کشور