کد مطلب : 21216 تاریخ مطلب : 1396/07/13 منبع : http://www.pooshakpardis.ir/
pic

عملکرد ماهيانه اتحاديه 96/04

عملکرد ماهيانه اتحاديه پوشاک ، خرازان و رسته هاي زيرمجموعه شهرستان پرديس ( تير ماه سال 1396)

لينک دانلود pdf:

Tir Mah 96.pdf

نیمتا روزنامه های صبح کشور