کد مطلب : 21214 تاریخ مطلب : 1396/07/13 منبع : http://www.pooshakpardis.ir/
pic

عملکرد ماهيانه اتحاديه 96/02

عملکرد ماهيانه اتحاديه پوشاک ، خرازان و رسته هاي زيرمجموعه شهرستان پرديس ( ارديبهشت ماه سال 1396)

لينک دانلود Pdf:

Ordibehesht Mah 96.pdf

نیمتا روزنامه های صبح کشور