کد مطلب : 21212 تاریخ مطلب : 1396/07/13 منبع : http://www.pooshakpardis.ir/
pic

عملکرد ماهيانه اتحاديه 95/12

عملکرد ماهيانه اتحاديه پوشاک ، خرازان و رسته هاي زيرمجموعه شهرستان پرديس ( اسفند ماه سال 1395)

لينک دانلودPdf:

esfand mah 95.pdf

نیمتا روزنامه های صبح کشور