کد مطلب : 21211 تاریخ مطلب : 1396/07/13 منبع : http://www.pooshakpardis.ir/

عملکرد ماهيانه اتحاديه 95/11

عملکرد ماهيانه اتحاديه پوشاک ، خرازان و رسته هاي زيرمجموعه شهرستان پرديس ( بهمن ماه سال 1395)

لينک دانلود Pdf:

bahman mah 95.pdf

نیمتا روزنامه های صبح کشور