کد مطلب : 21204 تاریخ مطلب : 1396/07/13 منبع : http://www.pooshakpardis.ir/
pic

عملکرد ماهيانه اتحاديه 95/04

عملکرد ماهيانه اتحاديه پوشاک ، خرازان و رسته هاي زيرمجموعه شهرستان پرديس (تير ماه سال 1395)

لينک دانلود Pdf:

Tir mah 95.pdf

نیمتا روزنامه های صبح کشور