کد مطلب : 21200 تاریخ مطلب : 1396/07/13 منبع : http://www.pooshakpardis.ir/
pic

عملکرد ماهيانه اتحاديه 94/12

عملکرد ماهيانه اتحاديه پوشاک ، خرازان و رسته هاي زيرمجموعه شهرستان پرديس ( اسفند ماه سال 1394 )

لينک دانلود Pdf:

12.pdf

نیمتا روزنامه های صبح کشور