کد مطلب : 21199 تاریخ مطلب : 1396/07/13 منبع : http://www.pooshakpardis.ir/
pic

عملکرد ماهيانه اتحاديه 94/10

عملکرد ماهيانه اتحاديه پوشاک ، خرازان و رسته هاي زيرمجموعه شهرستان پرديس ( دي ماه سال 1394 )

لينک دانلود Pdf:

10.pdf

نیمتا روزنامه های صبح کشور