کد مطلب : 21198 تاریخ مطلب : 1396/07/13 منبع : http://www.pooshakpardis.ir/

عملکرد ماهيانه اتحاديه 94/09

عملکرد ماهيانه اتحاديه پوشاک ، خرازان و رسته هاي زيرمجموعه شهرستان پرديس ( آذر ماه سال 1394 )

لينک دانلود Pdf:

9.pdf

نیمتا روزنامه های صبح کشور